آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به ۵۰ هزار سرباز در پادگان‌های کشور

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حضور در محیط کار را بهترین الگو برای توانمندسازی نیروی کار دانست و گفت: افراد با حضور در محیط کار تجربه کسب می کنند و برای ارائه خدمات به مردم آماده می شوند.!0===a.adult)&&”0″===ds