امسال 40 نفر در محور قاین – بیرجند کشته شدند

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به دو کشته و همین تعداد زخمی روز دوشنبه در محور قاین – بیرجند، گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون در این محور 40 نفر در اثر وقوع 26 فقره تصادف منجر به فوت جان خود را از دست دادند .

دانلود ها پلاس

موبایل دوستان