تولید گاز سکوی «18بی» پارس جنوبی آغاز شد

مجری فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی گفت: تولید و ارسال گاز سکوی «18 بی» با ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب به پالایشگاه فازهای 17و 18 پارس جنوبی از روز سه شنبه آغاز شد.