داماد برای عروس راه برگشتی نگذاشت / او دختر جوان را به ارتفاع 120 متری برد و ..! + عکس

زوج جوانی در اقدامی جالب مراسم عروسی خود را بین زمین و آسمان برگزار کردند.