پشت صحنه آماده‌سازی پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد برای ميزبانی از مقامات خارجی/عکس

پشت صحنه آماده‌سازی پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد برای ميزبانی ازمقامات كشورهای خارجی جهت شركت در مراسم تحليف رياست جمهوری