6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد، گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند.

مدرسه