بایگانی برچسب‌ها : «اندیشه مقاومت»

«اندیشه مقاومت» نابودشدنی نیست

در دهمین سالگرد پیروزی حزب الله بر اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه «عبدالباری عطوان» در یادداشتی به تحلیل وضعیت امت اسلامی در وضعیت کنونی پرداخته و آینده روشنی را برای محور مقاومت متصور است.

کتابخانه فرهنگ