بایگانی برچسب‌ها : بر بر

پارازیت‌ها بر سامانه‌های‌ جوی اثر دارند؟/وضعیت لرزه‌خیزی کشور با روند فشار ۳ صفحه بر ایران

محقق دانشگاه تهران بر این باور است که ایران همواره با خشکسالی مواجه بوده است؛ از این رو کشور قبل از آنکه با کمبود آب مواجه باشد، با ضعف مدیریت منابع آب مواجه است و به اعتقاد وی با توجه به گستردگی مکانی سامانه‌های جوی، پارازیت‌ها اثر پُراهمیتی بر سامانه‌های جوی ندارند.