اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در استان مرکزی

از ۱۵ مردادماه ؛ اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در استان مرکزی مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ از ۱۵ مرداد در … Read More