ترامپ حزب جمهوری‌خواه را به شورش خیابانی تهدید کرد

نامزد جنجالی حزب جمهوری‌خواه روز چهارشنبه تهدید کرد که اگر هم‌حزبی‌هایش اجازه نامزدی در انتخابات را به او ندهند، هواداران او دست به تظاهرات و شورش می‌زنند. free download movie … Read More