بایگانی برچسب‌ها : «خودی‌ها» دارد

همراهی برخی «خودی‌ها» با دشمن برای جلوگیری از ورود نیروهای انقلاب به مجلس خبرگان جای تأسف دارد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران از همراهی برخی «خودی‌ها» با دشمن برای جلوگیری از ورود نیروهای انقلاب به مجلس خبرگان ابراز تأسف و تاکید کرد: کسانی که در ظاهر انقلابی، نقش دشمن را بازی می‌کنند باید به مردم معرفی شوند.

سایت خبری زندگی

اخبار کارگران