بایگانی برچسب‌ها : در اخیر

توئیت روحانی در واکنش به اعتراض‌های اخیر

رئیس‌جمهور گفت: انتقاد و اعتراض حق مردم است ولی شیوه آن باید به حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم منجر شود. تخریب اموال عمومی و بهم زدن نظم اجتماعی مورد قبول هیچکس نیست.