بایگانی برچسب‌ها : روز ببینید

عکس روز ناسا را ببینید

عکس روز ناسا این بار به تصویری متفاوت اختصاص پیدا کرده و به یکی از روش‌های رصد خورشیدگرفتگی پرداخته است.

کرمان نیوز

ابزار رسانه