شجریان دکترای دانشگاه تهران را نپذیرفت

سی و جشنواره موسیقی فجر از ۲۰ تا ۳۰ دی با برگزاری ۹۰ اجرا در ۶ سالن شهر تهران برگزار خواهد شد. برای این جشنواره یک‌میلیارد و هشتصد‌میلیون تومان مشخص … Read More