۶۰ نفر طی یک سال اخیر در کره شمالی اعدام شدند

کره جنوبی اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد کره شمالی در یک سال اخیر ۶۰ نفر از مردم، مسئولان و مقامات نظامی خود را بنا به … Read More