بایگانی برچسب‌ها : فضای

لاریجانی یک نهال زیتون در فضای مجلس کاشت /عکس

علی لاریجانی یک اصل نهال زیتون را در محوطه فضای سبز مجلس شورای اسلامی غرس کرد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی چه گذشت؟

اولویت‌های توسعه فضای مجازی در سال 97 و چارچوب‌ها و مبانی این موضوع در جلسه شامگاه دوشنبه شورای عالی فضای مجازی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.”error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk3MDIxNjYmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk0ZDA5NjBkNWVlMC45NjI1NjEyNSZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWRlJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPU03OGM4NWFyX2hZMHFVX1J2LUw0&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1

حمله کاربران فضای مجازی به بازیکن پرسپولیسی

بازیکن پرسپولیسی با هجوم کاربران فضای مجازی رو به رو شد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی/عکس

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی، راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شد. سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت اشیاء تدوین می شود.

نگاه متقاوت یک مرجع تقلید؛ وجود فضای مجازی نعمت است؛ نباید آن را لعنت کرد

یکی از مراجع تقلید گفت: باید نماز در فضای مجازی تبلیغ و به جهانیان رسانده شود و مفهوم نماز را در قالب توجه به مبدأ تشریح کرد.

شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی ایجاد شود

یکی از مراجع تقلید گفت: فضای اختصاص یافته به تلگرام را به شبکه ملی اختصاص دهید و فضاهایی را در داخل ایجاد و همان امکاناتی که در تلگرام به مردم داده می‌شود را ارائه نمایید.