بایگانی برچسب‌ها : مزمن

پیشگیری از آبسه‌ و عفونت‌های مزمن با درمان ریشه دندان

دبیر مشاور علمی اندو دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: درمان ریشه دندان از آبسه‌های بزرگ و عفونت‌های مزمن جلوگیری می کند و همچنین از تحمیل درمان های اضافه به بیمار جلوگیری کرده و در حفظ بلندمدت دندان و عملکرد آن بسیار تأثیرگذار است.

استرس مزمن سوهان جسم و روح

مطالعات اخیر، اثرات مخرب استرس مزمن بر حافظه و سیستم ایمنی را بیش از پیش تایید می کند و نشان می دهد تاثیر استرس بر جسم و روح غیر قابل جبران است و استرس بدون تردید سبب گسترش سرطان در بدن می شود.

پرس نیوز

موبایل دوستان