بایگانی برچسب‌ها : منابع را

این منابع ناشناخته آهن را بشناسید

آھن در منابع غذایی گیاھی ھم یافت می‌شود اما متاسفانه آھن منابع گیاھی، جذب کمی دارد. فقط 2 تا 20 درصد از آھن منابع گیاھی (آھن غیر ھم) جذب بدن شده و وارد گردش خون می‌شود.