بایگانی برچسب‌ها : میانگین ریال

میانگین هزینه خانوار شهری ایران پارسال 393 میلیون ریال بود

بانک مرکزی خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 95 را منتشر کرد که بر اساس آن هزینه ناخالص آنها 393 میلیون و 6 هزار ریال بوده است.