بایگانی برچسب‌ها : پرداخت بانک

رتبه نخست پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در استان فارس برای بانک ملی

اداره امور شعب استان فارس بانک ملی ایران توانست رتبه نخست بانک های این استان را در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از آن خود کند.

پرداخت 83000 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشاورزی تا نیمه مهر سال جاری 83000 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم مازاد به حساب کشاورزان واریز شد.

پرداخت ضربتی بیش از 12 هزار وام ازدواج توسط بانک تجارت

بانک تجارت از آغاز اجرای طرح پرداخت ضربتی وام ازدواج، تاکنون بیش از 12 هزار وام ازدواج پرداخت کرده است.

آغاز پرداخت تسهیلات به ناشران در شعب منتخب بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از آغاز پرداخت تسهیلات به ناشران در شعب منتخب این بانک خبر داد.