بایگانی برچسب‌ها : …. پناه

آزاده نامداری: اینگونه تیره وبی پناه و آشفته وپوچ وعصبانی ….

آزاده نامداری در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به حذف درس دهقان فدارکار از کتاب های درسی مدارس اظهار تاسف و نگرانی برای آینده فرزندش نمود.