بایگانی برچسب‌ها : پیشگیری دندان

پیشگیری از پوسیدگی دندان نوزادان

والدین و مراقبان باکتری‌های عامل پوسیدگی را از طریق بزاق و اشتراک در غذا و قاشق به نوزادان منتقل می‌کنند.

پیشگیری از آبسه‌ و عفونت‌های مزمن با درمان ریشه دندان

دبیر مشاور علمی اندو دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: درمان ریشه دندان از آبسه‌های بزرگ و عفونت‌های مزمن جلوگیری می کند و همچنین از تحمیل درمان های اضافه به بیمار جلوگیری کرده و در حفظ بلندمدت دندان و عملکرد آن بسیار تأثیرگذار است.