بایگانی برچسب‌ها : گیاهی +عکس

8 گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم +عکس

همواره یکی از دغدغه های آپارتمان نشین ها انتخاب گیاه متناسب با نور کم می باشد. خانه هایی که دارای نور کم هستند باید گیاهی متناسب انتخاب کنند تا در شرایط کم نوری دوام بیاورند.

شهر خبر