بایگانی برچسب‌ها : همه باشند”

“مسئولان همه قوا نقدپذیر باشند”

در مجلس که نماد مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است، باید فضای بازتری برای ابراز نظرات و نگاه‌های مختلف مردم از سوی نمایندگان فراهم شود، نه اینکه اگر یک نماینده‌ای انتقادش را ابراز کرد او را در تنگنا و تحت فشار قرار دهند؛ این امر زیبنده جمهوری اسلامی نیست.