بایگانی برچسب‌ها : “دو” کابینه

“دو” وزیر سه دوره‌ای و “هفت” وزیر بدون سابقه وزارت در کابینه

نه وزیر از دولت یازدهم برای حضور در دولت دوازدهم معرفی شدند؛ سایر وزرا اشخاصی هستند که یا سابقه وزارت پیش از دولت یازدهم را داشته و یا در مناصب بالای مدیریت دولتی سابقه کار داشته اند.