بایگانی برچسب‌ها : “بوستان ایران+عکس

“بوستان بهشت مادران”؛ زنان در اینجا آزاد هستند/گزارش گاردین از پارک‌های زنانه ایران+عکس

در بوستان مادران زنان امکان خوردن ناهار و ورزش با تجهیزات ورزشی و خرید از کیوسک‌ها را دارند. یک حصار فلزی بزرگ پارک را از جهان خارج جدا می‌کند. نگهبانان زن با لباس‌های آبی و دستکش‌های سفید و سوت ناظر همه چیز در این پارک‌ها هستند و عکسبرداری نیز به شدت ممنوع شده است. نکته جالب دیگر اینکه، معماری این پارک‌ها را نیز مردها انجام داده‌اند.