بایگانی برچسب‌ها : “مُردِگی” کنار

چند ساعت “مُردِگی” کنار زلزله‌زده‌ها…

آن بیش از 430 نفری که مردند راحت شدند، اما حالا نزدیک به 130 هزار نفر آواره و بی خانمان هستند که هر روز به جای زندگی، “مُردگی” می‌کنند کنار آوارهایی که روزی خانه و زندگیشان بود.